English
 
 
Sửa Chữa Kim Loại và Cao Su


Trộn mát-tít titan.


Đắp mát-tít titan lên bế mặt bị mòn.


Dùng bay tạo phẳng mát-tít titan.


Mặt đầu của bơm chân không được phục hồi bằng mát-tít titan.


Trục (200mm) bị mòn khuyết.


Hàn chấm tạo gai trên trục.


Trục được sửa chữa bằng mát-tít titan.


Van xoay bị mòn do bột xi măng.


Đắp mát-tít titan sửa chữa van xoay.


Gia công van trên máy tiện.


Đắp cao su Flexane 80 cho thùng rung chứa đá mài.


Đắp cao su Flexane 80 cho thùng rung chứa đá mài.


Nón (bạc đỡ) bằng đồng thau của máy nghiền côn bị nứt bể.


Sửa chữa vết nứt bằng mát-tít đồng.


Đắp Plastic Steel Putty A phục hồi ụ chân vịt máy tàu.


Sửa chữa bên trong và bên ngoài van chịu amoniac bằng Wear Guard.
«