English
 
 
Sửa chữa rò rỉ


Quấn Wrap Seal sửa chữa rò rỉ.


Quấn Wrap Seal sửa chữa rò rỉ.


Quấn Wrap Seal sửa chữa rò rỉ.


Ống nhựa bị rò rỉ.


Dùng giấy nhám làm sạch ống tại vị trí bị rò rỉ.


Quấn băng Wrap Seal sửa chữa rò rỉ.


Bít các lỗ rò bằng mát tít epoxy Seal Stick.


Sau cùng quấn Wrap Seal sửa chữa rò rỉ.
«